Rijbaanregels

Net als in het verkeer gelden er ook regels in de rijbaan. Hieronder staan ze vermeld:

Bij het rijden dienen alle ruiters een goed passende veiligheidshelm met gesloten kinband te dragen.
Bij het rijden dienen alle ruiters rijlaarzen te dragen of stevige schoenen met een gladde doorlopende zool en een hak, gecombineerd met chaps.
Bij het rijden dienen grote, utistekende sieraden en losse kleding te zijn af- c.q. uitgedaan.
Het voornemen om in of uit de rijbaan te gaan, moet luid worden aangekondigd.
Op- en afstijgen op de AC-lijn, dus niet op de hoefslag.
Niet stappen of halthouden op de hoefslag als je met meerdere personen aan het rijden bent.
De combinatie welke op de linkerhand rijdt, heeft bij het elkaar passeren de hoefslag (dus rechts houden)
Degene die een snellere gang heeft en/of zijgangen rijdt, heeft altijd voorrang.
Het springen over een hindernis moet worden aangekondigd als er ook andere ruiters in de rijbaan rijden.
Bij al deze regels geldt dat iedere ruiter c.q. menner gelijk is aan elkaar.