Spring-instructie

   

De springlessen worden gegeven door Jan-Hein Brusse op de woensdagavond. 

Jan-Hein Brusse heeft zijn eigen africhtingsstal in Nijkerk.
 

Op donderdag worden vanaf 1 juni 2016 de springlessen gegeven door Guido Jan Schoemaker

De lestijden van de springlessen op de donderdagavond zijn als volgt:

1e les 19.00 tot 19.45 uur Groen en B

2e les 19.45 tot 20.30 uur B en L

3e les 20.30 tot 21.15 uur M Z

4e les 21.15 tot 22.00 uur iedereen die niet op een ander tijdstip kan.